Onze doelen

De Kiwanis-gedachte streeft het welzijn na van de kinderen overal ter wereld. Dit wordt gerealiseerd door het opzetten van projecten en initiatieven door Kiwanis-afdelingen wereldwijd, om kinderen een beter bestaan te verzekeren.
Kiwanis Kristoffel Bocholt heeft een aantal projecten gerealiseerd om kinderen in onze directe omgeving een veilige en aangename leefomgeving te kunnen bieden. Een korte samenvatting :
1. Gevaren van het internet :
In de lagere scholen van Bocholt, Lozen, Reppel en Kaulille worden interactieve lessen gegeven. Deze lessen worden gebracht door ons clublid gespecialiseerd in het informatica-gebeuren . De jongeren wordt gewezen op de gevaren die er kunnen ontstaan door het gebruik van het internet, zoals daar zijn cyberpesten, ongewenste intimidaties, enz.
2. Verkeersveiligheid : gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens
Door middel van een instructie-truck worden in de lagere scholen uit de gemeentes Bocholt en omstreken de gevaren van de ‘dode hoek’ van een vrachtwagen gedemonstreerd. De kinderen nemen zelf plaats achter het stuur van de truck en kunnen zien dat er inderdaad een zone rond de truck is waar ze hun vriendjes niet kunnen zien. Zeer belangrijk om te weten dat je uit die gevarenzone moet blijven en altijd moet proberen oogcontact te houden met de bestuurder van de truck.
3. Verkeersveiligheid : spandoeken-actie :
U heeft ze ongetwijfeld reeds gezien bij het begin van het schooljaar : de spandoeken boven de weg in de schoolomgevingen uit onze regio , die er op wijzen dat er terug schoolkinderen in het verkeer aanwezig zijn. Sinds jaar en dag staat Kiwanis Kristoffel Bocholt in voor de plaatsing en het onderhoud van deze spandoeken, in samenwerking met de technische dienst van de respectievelijke gemeenten.
4. Gele-hesjes actie :
Het is van groot belang om gezien te worden in het verkeer, onder andere door het dragen van een gele hesje tijdens de verplaatsingen van en naar school. Deze gele hesjes worden door onze club gesponsord en aan lagere scholen bezorgd. U kan deze hesjes eveneens bij ons bestellen
5. Ondersteuning projecten voor minderbedeelden :
Gedurende ons werkjaar worden verschillende noden onderzocht die er in onze gemeente en nabije omgeving zijn ontstaan. De bedoeling is om de sociaal zwakkeren in onze gemeenschap een duwtje in de rug te geven. Recent werd een opvangtehuis voor jongeren die even het noorden kwijt zijn gesteund voor de aanleg van een tuin in hun leefgemeenschap.
6. De actualiteit : ondersteuning van noden van kinderen :
We volgen de actualiteit op de voet en organiseren of ondersteunen op korte termijn acties om in dringende noden te voorzien. Recent hebben we de overstromingsramp in Wallonië en de oorlog in Oekraïne gekend.
7. Samenwerking met 17 Noord-Limburgse Service-clubs :
Samen met een aantal andere Noord-Limburgse serviceclubs wordt er jaarlijks tijdens een event een bedrag van 8500 € gesponsord aan een project ter ondersteuning van het kinderwelzijn. In 2019, het jaar waarin onze club de organisatie van dit event heeft verzorgd, werd dit bedrag geschonken aan Begeleidingscentrum ’t Fierkant in Pelt voor de aanleg van een Beweegstraat. ‘t Fierkant is een centrum waar mentaal minderbegaafde kinderen worden opgevangen. De Beweegstraat behelst een fietspad, pétanquebaan, zithoek, enz. waar de jongeren samen activiteiten kunnen ontplooien.
8. Kiwanis Bocholt bouwt mee aan het “ Reddingscentrum VICKY & ALEXIS”,
met onder andere een oefenterrein voor reddingshonden in het PLOT te Genk.